11 grupė

11 grupė

Šioje grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai.

  • Glaudus bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su tėvais, įtraukiant tėvus į ugdomąją veiklą: organizuojamos ekskursijos ir išvykos į tėvų darbovietes, tėvai ateina į grupę ir organizuoja vaikams veiklas.
  • Tėvų dalyvavimas grupės veikloje parodė, kad, atvykdami į ugdymo įstaigą ir bendradarbiaudami, reiškia savo rūpestį vaiku ir jo veikla. Dalyvaudami ugdymo procese tėvai jaučiasi reikšmingesni ir atsakingesni. Atsiranda dermė tarp grupėje keliamų ugdymosi tikslų ir šeimos.
  • „Arbatos klubas“ penktadienio rytmečio ilgametė grupės tradicija, kurios metu skaitoma Danguolės Kandrotienės „Šaukšto šmaukšto stalo akademija“ knyga, kiekviena istorija aptariama, vaizdžiai demonstruojant situacijas. Vykstant pokalbiams apie kultūringą elgesį ir etiketą vaikai mėgaujasi vaistažolių arbata, mokosi kultūringo bendravimo, aptaria savaitės įvykius, savo elgesį, pasiekimus, mena mįsles, deklamuoja eilėraščius.
  • Lankome spektaklius, nes teatras – ypatinga erdvė, kurioje būdami vaikai ne tik lavina savo kūrybiškumą, kalbėjimo įgūdžius ir išlaisvina fantaziją. Būdami teatre vaikai geriau save pažįsta, lavina empatijos jausmą, ugdo socialinius įgūdžius, ugdo savireguliaciją.

Mokytojos: Nida Kmieliauskienė, Eglė Jokymaitienė

Padėjėja: Valda Januškienė

Informacija atnaujinta: 2021-01-14 12:01:41

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Translate »
Skip to content