Apie mus

Bendros žinios apie įstaigą

Įstaigos pavadinimas: Marijampolės vaikų  lopšelis-darželis „Želmenėliai“

Sutrumpintas pavadinimas: lopšelis-darželis „Želmenėliai”

Įstaigos adresas:      Žemaitės g. 25, LT-682363 Marijampolė.

Vasario 16-osios g. 3, LT-682363 Marijampolė.

                                     Sekretorius – tel. 8 343 52575

                                     El. paštas: zelmeneliaild@zelmeneliai.lt

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Savininkas: Marijampolės miesto savivaldybė, Basanavičiaus a. 1, 68163 Marijampolė.

Įstaigos grupė ir pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo įstaiga lopšelis-darželis.

Įstaigos mokymo kalba: lietuvių.

Įstaigos mokymo forma – grupinio mokymosi.

Įstaigoje vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 190451281

 Lopšelis-darželis  yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su užrašu ,, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ,, Želmenėliai”, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Informacija atnaujinta: 2023-08-03 09:08:54

Translate »
Skip to content