Tikslai, uždaviniai

Tikslas

bendrauti ir bendradarbiauti su šeima ir socialiniais partneriais, teikti kokybiškas ugdymo paslaugas.

Uždaviniai

  1. Užtikrinti kokybišką ugdymą, plėtoti inovatyvių metodų taikymą ugdomajame procese.
  2. Skatinti savarankiškumą ir atsakomybę, formuojant įstaigos ir kiekvieno ugdytinio poreikius atitinkantį ugdymo turinį, siekiant atskleisti vaikų kūrybines galias, puoselėjant etnokultūros tradicijas, pilietiškumo nuostatas.
  3. Turtinti ir modernizuoti įstaigos materialinę bazę visapusiškam vaikų ugdymui.

Informacija atnaujinta: 2021-02-19 06:02:26

Translate »
Skip to content