Asmens duomenų apsauga

Įstaiga saugo asmens duomenis pagal LR įstatymus.