Author archives: admin

Konkurso „Lietuva, gėlele žydėki” dalyvis

0 Comments on Konkurso „Lietuva, gėlele žydėki” dalyvis
10 grupės ugdytinis Klaidas L. su mama dalyvavo vaikų meninio skaitymo konkurse „Lietuva, gėlele žydėki”. Konkurso organizatoriai – Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė” ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Konkursas skirtas Vasario 16-ąjai - Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. https://youtu.be/iWTbNOjFSvg

12 grupė (priešmokyklinė)

0 Comments on 12 grupė (priešmokyklinė)
12 grupė (priešmokyklinė)
Dalyvaujame tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Įgyvendiname grupės „Etnokultūrinio ugdymo programą“, kurios tikslas - ugdyti etninės kultūros gebėjimus, kurie būtų įsisąmoninami ir puoselėjami tolesniame gyvenime. Programos metu žaismingai perteikiama protėvių išmintis: lietuvių...

Veiklos ataskaita

0 Comments on Veiklos ataskaita
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“...

11 grupė

0 Comments on 11 grupė
11 grupė
Šioje grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai. Glaudus bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su tėvais, įtraukiant tėvus į ugdomąją veiklą: organizuojamos ekskursijos ir išvykos į tėvų darbovietes, tėvai ateina į grupę ir organizuoja vaikams veiklas.Tėvų dalyvavimas grupės veikloje parodė, kad, atvykdami į ugdymo įstaigą ir bendradarbiaudami, reiškia savo rūpestį vaiku ir jo veikla....

10 grupė

0 Comments on 10 grupė
Dešimtą  grupę lanko devyniolika vaikų. Vaikai yra 5 –6 metų amžiaus.  Grupėje vykdoma „Lietuvių liaudies muzikiniai žaidimai-rateliai“ programa. Šios programos metu kiekvieną mėnesį ugdytiniai mokomi naujo lietuvių liaudies muzikinio žaidimo-ratelio.  Vaikai lavina muzikinę klausą, atmintį, reakciją, suvokimą, stambiąją motoriką. Žaidimus parenkame derindami su metiniu grupės planu pagal ugdymo temas. Vaikams...