Category archives: Grupės

12 grupė (priešmokyklinė)

0 Comments on 12 grupė (priešmokyklinė)
12 grupė (priešmokyklinė)
Dalyvaujame tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Įgyvendiname grupės „Etnokultūrinio ugdymo programą“, kurios tikslas - ugdyti etninės kultūros gebėjimus, kurie būtų įsisąmoninami ir puoselėjami tolesniame gyvenime. Programos metu žaismingai perteikiama protėvių išmintis: lietuvių...

11 grupė

0 Comments on 11 grupė
11 grupė
Šioje grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai. Glaudus bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su tėvais, įtraukiant tėvus į ugdomąją veiklą: organizuojamos ekskursijos ir išvykos į tėvų darbovietes, tėvai ateina į grupę ir organizuoja vaikams veiklas.Tėvų dalyvavimas grupės veikloje parodė, kad, atvykdami į ugdymo įstaigą ir bendradarbiaudami, reiškia savo rūpestį vaiku ir jo veikla....

10 grupė

0 Comments on 10 grupė
Dešimtą  grupę lanko devyniolika vaikų. Vaikai yra 5 –6 metų amžiaus.  Grupėje vykdoma „Lietuvių liaudies muzikiniai žaidimai-rateliai“ programa. Šios programos metu kiekvieną mėnesį ugdytiniai mokomi naujo lietuvių liaudies muzikinio žaidimo-ratelio.  Vaikai lavina muzikinę klausą, atmintį, reakciją, suvokimą, stambiąją motoriką. Žaidimus parenkame derindami su metiniu grupės planu pagal ugdymo temas. Vaikams...

8 grupė

0 Comments on 8 grupė
8 grupė
Nuo mažų dienų svarbu ugdyti mokėjimo dalintis ir padėti įgūdžius. Todėl mūsų grupė aktyvi savanoriškos veiklos dalyvė. Mes artimai bendradarbiaujam su „Marijampolės krašto Samariečių bendrija“, dalyvaujam „Maisto banko“ rengiamose akcijose bei „Mamų unijos“ ruošiamuose renginiuose. Mūsų pagaminti darbeliai puikuojasi ne tik Lietuvos, bet ir Vokietijos bei Airijos labdaros mugėse. Mokytojos:...

7 grupė

0 Comments on 7 grupė
7 grupė
Septintą grupę lanko dvidešimt vaikų. Vaikai yra 4 – 5 metų amžiaus. Jie ugdomi pagal įstaigos pedagogų sukurtą „Bendrojo ikimokyklinio ugdymo programą“. Sudaromos sąlygos įvairių kompetencijų gebėjimui tobulinti. Daug dėmesio skiriame kūrybiškumo, saviraiškos atskleidimui. Ugdome kultūrinius įgūdžius, draugiškumą, kuriame teigiamą grupės mikroklimatą. Prioritetą teikiame kalbos ugdymo kompetencijai. Grupėje vykdoma „Vaikų...