Lopšelio – darželio darbo laikas

Lopšelio-darželio darbo laiko trukmė -10 val.30 min. per dieną.

Lopšelis darželis dirba darbo dienomis nuo 7val. iki 17 val.30 min.