Parama

Nuoširdus AČIŪ, visiems, kurie pervedė 1,2% savo pajamų mokesčio ir taip parėmė mūsų įstaigą. Malonu, kad skirdami savo paramą ir labdarą, Jūs prisidedade prie vaikų lopšelio-darželio veiklos tobulinimo. Ir toliau kviečiame maloniai pasinaudoti proga ir paremti mūsų ugdymo įstaigą. Skirdami labdarą vaikų lopšeliui-darželiui, nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio ir pervestos vaikų lopšeliui-darželiui. Gautus pinigus planuojame panaudoti naujai perkloti deformuotus takus sporto aikštyne. 2019m. gauta -1020,64eur, panaudota-0,00eur; 2020m. gauta 715,36 eur, panaudota-0,00eur; Likutis 2020-12-31- 3024,59 eur.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Jums tereikia užpildyti prašymo formą FR0512 ir iki gegužės 3d. pateikti elektroniniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) teritoriniams skyriui. Norėdami pateikti PRAŠYMĄ, prisijunkite prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) deklaravimas.vmi.lt, ir pasirinkite funkciją “Pildyti portale’. Pateikti prašymą valstybinei mokesčių inspekcijai galite asmeniškai, galima atsiųsti prašymo formą FR 0512 ir http://www.vmi.lt ir užpildžius įteikti mokesčių administratoriui. rekvizitai prašymams dėl 1,2% pajamų mokesčio pervedimo: Paramos gavėjas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Želmenėliai” Įstaigos kodas: 190451281 Įstaigos adresas: Žemaitės g.25, LT-68236, Marijampolė

Vaikų lopšelio-darželio “Želmenėliai” bendruomenės vardu Direktorė Rita Maksimavičienė