Kiti darbuotojai

Eil. Nr. Darbuotojų skaičius
1.A lygio specialistai1
2.B lygio specialistai4
3.C lygio kvalifikuoti darbuotojai26
4.D lygio darbuotojai (darbininkai)10
 Iš: viso nepedagoginių darbuotojų:41