Komisijos ir darbo grupės

  DARBO TARYBA

 Vardas, pavardėPareigos
 Erika Kvietinskienėpirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dalia
Jurevičienė
sekretorė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 Zita Sakalauskienėnarė, mokytojos padėjėja

                        VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 Vardas, pavardėPareigos
 Rasa
Papartienė
pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 Živilė
Sajatauskienė
narė, socialinė pedagogė, metodininkė
 Edita Sabaliauskienėnarė, psichologė
 Daiva
Muckuvienė
narė,  vyresnioji logopedė
 Laimutė Mieldažienėnarė,  vyresnioji logopedė
 Ramunė
Vaiginienė
narė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

                  VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

 Vardas, pavardėPareigos
 Rasa Papartienėpirmininkė, pavaduotoja ugdymui
 Živilė Sajatauskienėnarė, socialinė pedagogė
 Jurgita Jonuškaitėnarė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 Lina Bendaravičienėnarė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 Sandra Brazinskaitėnarė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja