Savivalda

VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “ŽELMENĖLIAI” TARYBA

Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigos
1.Nida Kmieliauskienėtarybos pirmininkė, vyr. mokytoja
2.Audronė Leimonienėtarybos sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 
3.Živilė Sajatauskienėnarė, socialinė pedagogė metodininkė
4.Rita Pileckienėnarė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
5.Gintarė  Masiulionienėnarė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
6.Edita Sabaliauskienėnarė, psichologė
7.Edita Lužanskienėnarė, tėvų atstovė
8.Darius Kemeraitisnarys, tėvų atstovas
9.Egidijus Benevičiusnarys, tėvų atstovas
10.Gintarė Vasiliauskaitėnarė, tėvų atstovė
11.Ilona Milašienėnarė, tėvų atstovė
12.Deividas Jurkšanarys, tėvų atstovas

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽELMENĖLIAI” MOKYTOJŲ TARYBA

Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigos
1.Rita  Maksimavičienėtarybos pirmininkė, direktorė
2.Indrė Naujalienėtarybos sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “ŽELMENĖLIAI” MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigos
1.Marija Šafranauskienėmetodinės grupės pirmininkė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2.Ramunė Vaiginienėmetodinės grupės sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja