Savivalda

VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ TARYBA

Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigos
1.Nida Kmieliauskienėtarybos pirmininkė, vyr. mokytoja
2.Audronė Leimonienėtarybos sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 
3.Živilė Sajatauskienėnarė, socialinė pedagogė metodininkė
4.Rita Pileckienėnarė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 
5.Gintarė  Masiulionienėnarė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
6.Edita Sabaliauskienėnarė, psichologė
7.Edita Lužanskienėnarė, tėvų atstovė
8.Ieva Burbienėnarys, tėvų atstovė
9.Ilona Milašienėnarė, tėvų atstovė
10.Deividas Jurkšanarys, tėvų atstovas

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ MOKYTOJŲ TARYBA

Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigos
1.Dalia Jurevičienėtarybos pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2.Ramunė Vaiginienėtarybos sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigos
1.Erika Kvietinskienėmetodinės grupės pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2.Rita Pileckienėmetodinės grupės sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Informacija atnaujinta: 2022-11-23 08:11:55

Skip to content