Vadovai

Direktorė

Rita Maksimavičienė

Gimimo data ir vieta: 1967-04-29, Marijampolė

Išsilavinimas: 2004-2006 m. Klaipėdos universitetas. Švietimo vadybos magistrantūros studijų programa . Suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

2002-2004 m. Klaipėdos universitetas. Pradinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija.

1988-1992 m. Klaipėdos universitetas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija.

1982-1986 m. Marijampolės (Kapsuko) O. Sukackienės pedagoginė mokykla. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija.

8-685-41049; e-mail. rita.maksimaviciene@gmail.com

Darbo patirtis:

Nuo 2009 m. balandžio 6 dienos Marijampolės mokyklos-darželio “Želmenėliai” direktorė.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Marijampolės vaikų  lopšelio-darželio  ,,Želmenėliai” direktorė.

2015m. įgyta antroji vadybos kvalifikacinė kategorija

Pavaduotojos ugdymui:

Rasa Papartienė (Žemaitės g.)

Išsilavinimas- aukštasis, pradinio mokymo programa, II vadovo  kvalifikacinė kategorija.

Telef. 8 343 52575

Darbo patirtis:

Nuo 2008 m. Marijampolės mokyklos-darželio  „Želmenėliai“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nuo 2020 m. Marijampolės vaikų  lopšelio-darželio  ,,Želmenėliai” direktorės pavaduotoja ugdymui.

Aušra Tumelienė ( Vasario 16-osios g.)

Išsilavinimas- aukštasis, pradinio mokymo programa, III vadybos kvalifikacinė kategorija.

Telef. 8 343 52353

Darbo patirtis: 

Nuo 2009 m. Marijampolės vaikų darželio “Linelis” direktorės pavaduotoja ugdymui.

Nuo 2021 m. Marijampolės vaikų  lopšelio-darželio  ,,Želmenėliai” direktorės pavaduotoja ugdymui.

Ūkvedė

Lina Palinauskienė