Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal ikimokyklinio ugdymo programą ir teikiamas 2-6 metų vaikams. Institucinis ikimokyklinis ugdymas yra neprivalomas, teikiamas tėvams pageidaujant. Atskirais atvejais (socialinės rizikos šeimų vaikams ar kt.) jis gali būti privalomas.

Ikimokyklinis ugdymas-svarbiausia švietimo grandis, nes būtent tada aktyviausiai formuojasi vaiko asmenybė. Ikimokykliniame amžiuje vystosi pažintiniai vaiko gebėjimai, kurie lemia ne tik kaip jam toliau seksis mokykloje, bet ir vėlesniame gyvenime – renkantis studijas, profesiją, tarpasmeniniuose santykiuose bei kitaip realizuojant save. Kompetentingai suteiktas ikimokyklinis ugdymas turi labai didelę įtaką kokybiškam suaugusiojo žmogaus gyvenimui, todėl labai svarbu užtikrinti vaikui tinkamą ugdymo(si) aplinką pirmaisiais jo gyvenimo metais

Informacija atnaujinta: 2021-03-05 09:03:28

Translate »
Skip to content