Lopšelio – darželio veiklos įsivertinimas

 LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta Marijampolės lopšelio-darželio “Želmenėliai” veiklos kokybės įsivertinimo grupė.

Atlikdami platųjį įsivertinimą įstaigos mokytojai analizuoja visas įstaigos veiklos sritis ir rodiklius, vertina kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygiais: 4 – labai gerai; 3 – gerai; 2 – patenkinamai; 1 – nepatenkinamai.

Veiklos kokybės įsivertinimo sprendimai grindžiami surinktais, realią lopšelio-darželio situaciją iliustruojančiais, duomenimis ir informacija.

Apžvelgus įstaigos situaciją, išsiaiškinami privalumai ir probleminiai (mažiausiai įvertinti) pagalbiniai rodikliai. Pasirenkama vienas ar keli rodikliai  giluminei  analizei.

Veiklos kokybės įsivertinimo planas

Giluminio įsivertinimo rezultatai

Informacija atnaujinta: 2023-01-17 16:01:33

Translate »
Skip to content