Lopšelio – darželio veiklos įsivertinimas

 LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta Marijampolės lopšelio-darželio “Želmenėliai” veiklos kokybės įsivertinimo grupė.

Atlikdami platųjį įsivertinimą įstaigos mokytojai analizuoja visas įstaigos veiklos sritis ir rodiklius, vertina kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygiais: 4 – labai gerai; 3 – gerai; 2 – patenkinamai; 1 – nepatenkinamai.

Veiklos kokybės įsivertinimo sprendimai grindžiami surinktais, realią lopšelio-darželio situaciją iliustruojančiais, duomenimis ir informacija.

Apžvelgus įstaigos situaciją, išsiaiškinami privalumai ir probleminiai (mažiausiai įvertinti) pagalbiniai rodikliai. Pasirenkama vienas ar keli rodikliai  giluminei  analizei.

2021-2022m.m. giluminio įsivertinimo rezultatai:

Informacija atnaujinta: 2022-11-23 08:11:21

Skip to content