Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas vyksta pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir trunka vienerius metus. Teikiamas 5-7 vaikams, skirtas užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – sustiprinti vaiko socializacijos, bendravimo pamatus, brandinti jį mokyklai ir palengvinti perėjimą nuo ugdymo šeimoje bei darželyje prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

Priešmokykliniame ugdyme taikome žaidimus, žaidybinius elementus ir įkvepiančias veiklas, kurios ugdo pažintinę, socialinę, komunikavimo, sveikatos saugojimo ir meninę kompetencijas.

Informacija atnaujinta: 2023-06-01 14:06:54

Translate »
Skip to content