Misija, vizija

MISIJA

Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos valstybės bei savivaldybės deleguotos funkcijos ir švietimo prioritetai. Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atitinkančias vaikų poreikius ir tėvų lūkesčiu. Puoselėti individualius vaiko gebėjimus ir polinkius, ugdyti laisvą ir kūrybingą asmenybę, sudaryti tam palankias sąlygas.

VIZIJA

Saugi, moderni ir nuolat besimokanti, atvira šeimai ir partnerystei ikimokyklinio ugdymo įstaiga, orientuota į šiuolaikinio ugdymo(si) strategijas, kurios tenkina prigimtinius, kultūrinius vaiko poreikius.

Informacija atnaujinta: 2021-02-18 13:02:21

Translate »
Skip to content