Projektai

  • Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto projektas „ŠYPSAUSI IR AUGU” (tęstinis) 2021m. Projekto tikslas -Ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, gerinant bendrą emocinę vaiko savijautą, skatinant pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius užkirsti kelią smurtui ir patyčioms.
  • Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto projektas „Kai judėsiu- sveikas augsiu” 2022m. Projekto tikslas- skatinti ugdytinius sąmoningai rūpintis savo fizine sveikata, tampant fiziškai aktyviais visuomenės nariais, kuriant integruotą ir vieningą sveiko gyvenimo būdo ugdymo sistemą.
  • Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos projektų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto projektas „Gamta – mūsų namai” 2022m. Projekto tikslas- ugdyti vaikų sąmoningumą ir pilietiškumą, formuoti vertybines nuostatas, skatinant aplinkosaugines iniciatyvas, puoselėjant ir saugant gamtą bei aplinką.
  • Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „TĘSK“ (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ kartu su projekto partneriais nuo 2018 metų vykdo pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykines ar pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju / pedagogu. Pirmus metus dirbančiųjų mokytojų pedagoginės stažuotės tikslas- padėti pradedančiajam pedagogui plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas, sklandžiai integruotis į švietimo įstaigos bendruomenę. Siekiant šio tikslo pradedančiajam pedagogui užtikrinama metodinė dalykinė pagalba. pedagoginę stažuotę bendradarbiavimo pagrindais įgyvendina pradedantysis pedagogas, šveitimo įstaiga, kurioje įsidarbina pedagogas, kartu su aukštąja mokykla, vykdančia pedagogikos krypties studijų programas.

Informacija atnaujinta: 2022-11-23 08:11:21

Translate »
Skip to content